Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

DUYUSAL OYUN ATÖLYESİ

Duyusal Oyunlar (sensory play), çocuğun beş duyusunu, deneyimleme yoluyla uyaran ve beyin gelişimine fayda sağlayan oyunlardır. Bu oyunlar bazen çok basit görünebilir. Ama faydaları, çocuğun gelişmekte olan zihni için çok önemlidir. Oysa çocuklar, duyularıyla deneyimleyerek öğrenir. Zihinleri bu şekilde gelişir. duyusal oyunlar, çocukların bilişsel, zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlar. Neyi nasıl yapacağına dair talimatlar içermez, önceden belirlenmiş bir gidişatı yoktur, doğru veya yanlış yoktur. Açık uçlu oyun imkanı sağlar ve tüm çocuklar oynayabilir. Hiçbir çocuk başarısız olmaz. Oyunun amacı bir ürün çıkarmak, bir sonuca varmak değil keşfetmektir.

Belirli kalıba girmiş malzeme yoktur,  (mercimek, kum, taş, pirinç v.b) çeşitli malzemeler seçilebilir.

Materyal seçeneği çoktur, kaşık maşa kepçe süzgeç vb.

DUYUSAL OYUN ATÖLYESİ