Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

FEN VE DOĞA KÖŞESİ

Fen köşesinde yapılan deneyler, bulunan kitaplar ve kullanılan araştırma malzemeleri ile çocukların ufku açılır.  çocuklar Fen Köşesi'nde oyun oynarken;

 

• Soru sormayı mantık yürütmeyi öğrenirler.

• Araştırmayı ve keşfetmeyi öğrenirler.

• Duyuları gelişir.

• Neden nasıl ve niçin sorularını sormayı öğrenirler.

• Merak duyguları gelişir.

FEN VE DOĞA KÖŞESİ