Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

HAYAL KÖŞESİ

Çocuklar hayal köşesinde oynayarak bir anlamda hayatı keşfederler. Hayal köşesinde rolleri model alırlar ve oyun kurmayı öğrenirler. Bu noktadan hareketle çocuklar Hayal Köşesi'nde oyun oynarken;

• İş birliği içerisine girerler.

• Dil gelişimi sağlarlar.

• Rol alırlar.

• Hayal güçleri gelişir.

• Problem çözmeyi öğrenirler.

• Hislerini ifade ederler.

• Arkadaşları arasında görev alırlar.

• Fikir alış verişi yaparlar.

HAYAL KÖŞESİ
HAYAL KÖŞESİ