Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

KAVRAM KÖŞESİ

Kavram masası öğrenme merkezinin merkezidir. En önem verdiğimiz alanlardan bir tanesidir.

Öğretmen bu alanda çocukla birebir çalışır ve kavramları verir. Çocuk için öğrenmenin en temeli oyundur. Biz bu yoldan çıkarak çalışmalarımızı materyal odaklı yapıyoruz.

Çocuklar materyal eşliğinde sıralama, eşleştirme, ayırma, geometrik şekiller kavramları alırlar.

Örneğin 1 rakamını verirken önce pütürlü yüzeyde 1 rakamını dokunarak hissederler. Sonrasında kum tepsisinde 1 rakamını yazarlar ve materyal ile çalışırlar.

KAVRAM KÖŞESİ
KAVRAM KÖŞESİ