Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

ORFF VE RİTİM ATÖLYESİ

Burada özellikle önemsediğimiz, çocukların duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilmeleri ritimlerin zamanlamasına uyabilmeleri, tempoyu yakalayabilmeleri, müzikle hareket edip durabilmeleri, dinlemeyi öğrenebilmeleridir.

Tüm bunlar onlara oyun şeklinde yapılan çalışmalarla verilir. Bu çalışmalar sonucunda da çocuklarda zamanlama duygusu konsantrasyon süresinin artması duyulan müziğin beyin kulak ve el göz koordinasyonunu arttırması grup çalışmasına dahil olabilme gibi bir çok gelişim gözlenir.

ORFF VE RİTİM ATÖLYESİ