Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

ROBOTİK KODLAMA

Bu ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli, çünkü insana nasıl düşünmesi gerektiğini öğretiyor.”Steve Jobs

Okul öncesi dönemde kodlamanın temeli olan algoritma mantığının öğrenilmesi çok önemlidir. Bilgisayar ya da robotların nasıl çalıştığını anlamak, bu cihazlara belli düzende belirli işlemleri yaptırmak için kodlama ve algoritmik düşünme becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Kodlama birçok mesleğin ihtiyaç duyduğu bir alan haline gelirken dünyada da okul öncesi müfredatlarında yer verilmeye başlanmıştır.

Erken yaşta kodlama ile tanışan çocukların akademik başarılarının artacağı vurgulanırken ilerleyen yaşlarda yaşıtlarına göre yazılım diline daha kolay adapte oldukları gözlemlenmiştir. Öğrencilerimiz kodlama ile algoritma mantığı, problem çözme, akıl yürütme, olaylar arası ilişkileri görebilme, yaratıcılık ve sistematik düşünmeyi geliştirici eğitim içerikleriyle erken yaşta tanışıyorlar.

ROBOTİK KODLAMA