Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

YARATICI DRAMA

 Yaratıcı dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Çocuğunuz; olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır, yaratıcılık gücünü, farklı bakış açısını ve olayları değerlendirme olanaklarını keşfeder. Yaratıcı drama “tiyatro” değildir. Bir metin yoktur. Doğaçlama vardır. 

  • Sosyalleşmeye katkıda bulunur.
  • Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
  • Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.
  • Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.
  • Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.
YARATICI DRAMA