Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

ÇOKLU ZEKA KURAMI

“Her çocuğun  zeka yapısı ve öğrenme yöntemi açısından diğerinden farklıdır. Kimi sadece dinlemekle; kimi öğrenme sürecinin içinde yer almakla; kimi de araştırıp, düşünüp çözümlemek gibi farklı yöntemlerle anlar” Kuramın en önemli ilkelerinden biri de zekâların çoklu olması ve sürekli bir gelişim göstermesidir.

Çoklu zeka kuramı  her çocuğun  kolay öğrendiği bir öğrenme yolunun bulunduğunda öğrenmede zorlandığı pek çok şey öğretilebilinir olduğunu söyler. Eğitimde önemli olan noktanın her çocuğun öğreneceği stilli keşfetmek ve o sistemle öğretmektir.

Kuramın geliştiricisi olan Harvard Üniversitesi Profesörü Nöro-Psikolog Howard Gardner, araştırmalarında IQ testlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek zekâ kavramına farklı bir tanım getirmiştir. Zekânın birden çok alanda ölçülebileceğini, çok yönlü olduğunu, doğuştan kalıtımla getirildiğini ve geliştirilebilmekte olduğunu kanıtlayarak yaşam boyunca da geliştirilebilen bir öğrenmeyi içerdiğini söylemiştir. Ona göre her çocukta 8 farklı zekâ bölümü bulunmaktadır

  1. Mantıksal- Matematiksel,
  2. Sözel- Dilsel,
  3. Görsel – Mekansal,
  4. İçsel – Kişiye dönük,
  5. Sosyal-Kişiler Arası,
  6. Müziksel-Ritmik,
  7. Bedensel-Kinestetik
  8. Doğa
ÇOKLU ZEKA KURAMI