Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

GEMS EĞİTİM PROGRAMI

Fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenime doğrudan katılımını vurgular.. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlar.

GEMS EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

1. Bağımsız öğrenen öğrenciler geliştirmek

2. Eleştirel düşünebilen öğrenciler geliştirmek

3.Çocukların fen ve matematikteki temel kavramları anlamalarını sağlamak

4.Fen ve matematiğe karşı pozitif bir eğilim sağlamak