Yaparak Yaşayarak Oyunla Öğreniyoruz

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Maltepe Yuvam Dragos Anaokulu'nda, "her çocuk tektir ve saygı gösterilmesi gereken bir varlıktır" ilkesiyle eğitim programlarını destekleyici nitelikte rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Sunulan bu hizmetin temel amacı öğrencinin bütünsel gelişimini destekleyerek sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede kullanmasını sağlamaktır. 


Dönem başında öğrencimiz hakkında velisinden edindiğimiz detaylı bilgiler ışığında öğrencimizin adaptasyon sürecini başarılı ve sağlıklı bir şekilde tamamlaması adına gerekli önlemler alınmaktadır. Uzmanımız kontrolünde sınıf ve branş öğretmenleriyle düzenli olarak yapılan toplantılarda öğrencilerimizin gelişimleri, ilgi ve yetenekleri hakkında edilen bilgiler gerek veli toplantılarında, gerekse her dönem yapılan periyodik görüşmelerde velilere aktarılmaktadır. 

Periyodik olarak gerçekleştirilen anne-baba eğitimleriyle de çocuk gelişimine yönelik konularda bilgi aktarımı kurum uzmanlarımız tarafından sunulmaktadır. Bunun yanı sıra davranış ve uyum bozukluğu gösteren öğrencilere ve ebeveynine gerekli rehberlik ve danışmanlık yapılmaktadır. 

Gerektiği noktada uzman yönlendirmesi de gerçekleştirilmekte sonraki süreçler dikkatli bir şekilde takip edilmektedir. 6 yaş grubu öğrencilerimizin ilköğretim okuluna hazır bulunuşluklarını takip etmek amacıyla yapılan çalışmaların sonuçları ve öğrencilerimizin toplu dosyaları, eğitim-öğretim yılı sonunda Bayramlar Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi'ne teslim edilmekte ve yeni sınıf öğretmenlerine öğrencimiz hakkında bilgi aktarımı gerçekleşmektedir. Anaokulumuzda PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü) Çalışmaları

Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik PDR çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin işbirliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür. Bu kapsamda yıl boyunca yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Veli ve öğrenci oryantasyonu

Sınıf için gözlemler

Öğrenci bireysel tanıma ve destek çalışmaları

Test uygulamaları

Veli ve öğretmen seminerleri

Veli ve öğrencilere yönelik grup çalışmaları

Bireysel veli görüşmeleri

Hazırlık sınıfları portfolyo günü(Çocuk-Veli-Öğretmen Portfolyo Görüşmesi)